Dato

27 jan 2022
Expired!

Tid

13:30 - 15:00

Etiketter

Fase 2 – Kartlegging

4H, Intervju leder

Intervju med ass. avd. sykepleier

Arrangementet er ferdig.

Metodehefte for ledere

Her kan du laste ned digital utgave av Metodeheftet i PDF filformat. Denne er tilpasset for visning på skjerm og lavoppløselig utskrift.

Ved ønske/behov for trykt papirversjon kontakt en av følgende: