Dato

14 - 26 jan 2021
Expired!

Tid

6 intervjuer i perioden
08:00 - 18:00

Etiketter

Fase 2 – Kartlegging

Helse Bergen – Renhold SB

Intervju x 6

Arrangementet er ferdig.

Metodehefte for ledere

Her kan du laste ned digital utgave av Metodeheftet i PDF filformat. Denne er tilpasset for visning på skjerm og lavoppløselig utskrift.

Ved ønske/behov for trykt papirversjon kontakt en av følgende: