Dato

12 nov 2021
Expired!

Tid

12:00 - 12:00

Etiketter

Fase 0 – Forankring i foretaket

Informasjon og planlegging med leder

4H Gastromed. sengepost

Arrangementet er ferdig.

Metodehefte for ledere

Her kan du laste ned digital utgave av Metodeheftet i PDF filformat. Denne er tilpasset for visning på skjerm og lavoppløselig utskrift.

Ved ønske/behov for trykt papirversjon kontakt en av følgende: