Dato

08 sep 2021
Expired!

Tid

09:30 - 12:00

Etiketter

Fase 1 – Forberedelse og første kontakt

Oslo Universitetssykehus Kontorseksjon Øye

Oppstartsmøte

Arrangementet er ferdig.

Metodehefte for ledere

Her kan du laste ned digital utgave av Metodeheftet i PDF filformat. Denne er tilpasset for visning på skjerm og lavoppløselig utskrift.

Ved ønske/behov for trykt papirversjon kontakt en av følgende: