Dato

21 mai 2021
Expired!

Tid

13:00 - 14:00

Etiketter

Fase 2 – Kartlegging

Universitetssykehuset Nord-Norge

Intervju

Arrangementet er ferdig.

Metodehefte for ledere

Her kan du laste ned digital utgave av Metodeheftet i PDF filformat. Denne er tilpasset for visning på skjerm og lavoppløselig utskrift.

Ved ønske/behov for trykt papirversjon kontakt en av følgende: