Tidlig og tett på

Tidlig og tett på er en metodikk som skal bidra til å avklare, redusere og forebygge langvarig og/eller gjentakende hyppig fravær

Tidlig og tett på

Målet med IA-avtalen er at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig.

Hvorfor Tidlig og tett på?

Bransjeprogrammet IA i sykehus sin definisjon på langvarige og/eller hyppig gjentagende fravær er at en ansatt har hatt minimum 25 dagers sykefravær (egen- og legemeldt) hvert enkelt år de tre siste årene​

25 dager sykefravær eller mer siste 12 måneder hos en ansatt kan være en indikasjon på risiko for vedvarende sykefravær

Gjennom forløpsbeskrivelsen i Tidlig og tett på, som ligger under Metodikk og Verktøy, finner du mer informasjon og malverk

Strukturert oppfølging vil trygge ledere til å ta initiativ til tidlig og tett oppfølging også i et forebyggende perspektiv. Dette bør gjøres i samarbeid med tillitsvalgte, verneombud og HR/HMS

For arbeidsgiver vil gjentakende fravær påvirke driftssituasjonen og tilgang til kompetanse. Fraværet er kostnadskrevende og oppfølgingen tidkrevende

Ikon7

Å bidra til at mennesker holder seg i jobb lengst mulig er bra for den enkeltes livskvalitet. Langvarig og/eller hyppig gjentakende fravær kan være et tegn på at yrke, arbeidsoppgaver eller stillingsprosent ikke samsvarer med den enkeltes helse og det kan være hensiktsmessig å se på hvordan dette kan harmoniseres bedre

Pasientsikkerheten utfordres ved manglende kontinuitet og arbeidsmiljøutfordringer​

Hva

kan vi hjelpe deg med?

Har du spørsmål om oppstart, rigg eller gjennomføring? Kontakt oss gjerne.

Programleder bransjeprogram IA i Sykehus:

Cecilie Aronsen Opdan
[email protected]

Spesialrådgiver bransjeprogram IA i Sykehus:

Kari Laastad
+47 922 35 800
[email protected]

Ressursteam

I hver region er det ressurspersoner som koordinerer tiltak og aktiviteter i pilotsykehusene. Pilotene varer til 30.06.2024.

Julia Johnsen
Universitetssykehuset Nord-Norge
+47 948 22 156
[email protected]

Elin Nordby
Nordlandssykehuset HF
+47 75 57 07 68
[email protected]

Beate Ryttersveen Sand
Vestre Viken helseforetak
+47 951 44 475
[email protected]

Inger Lise Hovda Dobbe
Helse Stavanger HF
+47 905 97 802
[email protected]

Elisabeth Dragsnes
Helse Bergen HF
+47 948 82 720
[email protected]

Ingunn R. Laugsand
St. Olavs hospital
+47 930 26 141
[email protected]

Sammen

om et godt arbeidsmiljø!

© IA I SYKEHUSENE

Metodehefte for ledere

Her kan du laste ned digital utgave av Metodeheftet i PDF filformat. Denne er tilpasset for visning på skjerm og lavoppløselig utskrift.

Ved ønske/behov for trykt papirversjon kontakt en av følgende: