Tidlig og tett på

Hvorfor arbeidet i Tidlig og tett på er viktig:

Arbeidsgiver

Gjentakende hyppig fravær vil påvirke driftssituasjonen og tilgang til kompetanse. Fraværet er kostnadskrevende og oppfølgingen tidkrevende for leder.

Ansatte

Å bidra til at mennesker holder seg i jobb lengst mulig er bra for den enkeltes livskvalitet. Langvarig og/eller hyppig gjentakende fravær kan være et tegn på at yrke, arbeidsoppgaver eller stillingsprosent ikke samsvarer med den enkeltes helse og det kan være hensiktsmessig å se på hvordan dette kan harmoniseres bedre.

Pasientene

God pasientbehandling fordrer ansatte med høy kompetanse som sikrer kontinuitet og kvalitet i tjenesten.

Sammen

om et godt arbeidsmiljø!

© IA I SYKEHUSENE

Metodehefte for ledere

Her kan du laste ned digital utgave av Metodeheftet i PDF filformat. Denne er tilpasset for visning på skjerm og lavoppløselig utskrift.

Ved ønske/behov for trykt papirversjon kontakt en av følgende: