Hva

kan vi hjelpe deg med?

Har du spørsmål eller tanker rundt metodikk, tiltak, opplæringsprogram og gjennomføringen i sykehusene?
Kontakt oss via kontaktinformasjonen nedenfor.

Programleder bransjeprogram IA i Sykehus:

Cecilie Aronsen Opdan
+47 473 18 402
[email protected]

 

Spesialrådgiver bransjeprogram IA i Sykehus og leder for Ressursteam:

Kari Laastad
+47 922 35 800
[email protected]

 

Ressursteam

I hver region er det frikjøpt ressurspersoner som skal koordinere tiltak og aktiviteter i pilotsykehusene. Arbeidet gjennomføres sammen med interne stabsressurser.

Ressursteamet består av følgende personer (pr 01.11.22):

Julia Johnsen
Universitetssykehuset Nord-Norge
+47 948 22 156
[email protected]

Elin Nordby
Nordlandssykehuset HF
+47 75 57 07 68
[email protected]

Beate Ryttersveen Sand
Vestre Viken helseforetak
+47 951 44 475
[email protected]

Inger Lise Hovda Dobbe
Helse Stavanger HF
+47 905 97 802
[email protected]

Elisabeth Dragsnes
Helse Bergen HF
+47 948 82 720
[email protected]

Ingunn R. Laugsand
St. Olavs hospital
+47 930 26 141
[email protected]

Sammen

om et godt arbeidsmiljø!

© IA I SYKEHUSENE