Hva

kan vi hjelpe deg med?

Har du spørsmål om oppstart eller gjennomføring? Kontakt oss gjerne

Programleder bransjeprogram IA i Sykehus:

Cecilie Aronsen Opdan
[email protected]

Spesialrådgiver bransjeprogram IA i Sykehus:

Kari Laastad
+47 922 35 800
[email protected]

Ressursteam

I hver region er det ressurspersoner som koordinerer tiltak og aktiviteter i pilotsykehusene. Pilotene varer til 30.06.2024.

Julia Johnsen
Universitetssykehuset Nord-Norge
+47 948 22 156
[email protected]

Elin Nordby
Nordlandssykehuset HF
+47 75 57 07 68
[email protected]

Beate Ryttersveen Sand
Vestre Viken helseforetak
+47 951 44 475
[email protected]

Inger Lise Hovda Dobbe
Helse Stavanger HF
+47 905 97 802
[email protected]

Elisabeth Dragsnes
Helse Bergen HF
+47 948 82 720
[email protected]

Ingunn R. Laugsand
St. Olavs hospital
+47 930 26 141
[email protected]

Sammen

om et godt arbeidsmiljø!

© IA I SYKEHUSENE

Metodehefte for ledere

Her kan du laste ned digital utgave av Metodeheftet i PDF filformat. Denne er tilpasset for visning på skjerm og lavoppløselig utskrift.

Ved ønske/behov for trykt papirversjon kontakt en av følgende: