Opplæringsprogram

Ledelse og partssamarbeid

Gjennom deltakelse i Bransjeprogrammets innsatsområde Tidlig og tett på får klinikkene som deltar i piloten tilbud om opplæringssamlinger.

Hensikt

Programmets innhold

Tema og ledd opplæringsprogrammet består av.

Kommunikasjon, samtaleledelse. Tidlig og tett på i praksis, leders handlingsrom.

Rammer, roller, ansvar i arbeidslivet. Partssamarbeid som verktøy.

Muskel- og skjelettlidelser, lettere psykiske plager, risikovurdering HMS.

Tilrettelegging.

Arbeidsrettslige problemstillinger.

Målgrupper for programmet

Klikk på den enkelte målgruppe for mer detaljer

Som en del av vårt helhetlige opplæringsprogram tilbyr vi samlinger til stabsressurser som skal understøtte arbeidet i Tidlig og tett på.

Målet er blant annet å forberede stabsgruppene til de aktivitetene som skal skje i forbindelse med utviklingsarbeidet.

Videre har vi som målsetting å legge til rette for erfaringsdeling på tvers av de seks pilotsykehusene.

Stabsressursene vil også kunne gi verdifulle innspill til det kontinuerlige forbedringsarbeidet i Tidlig og tett på.

God lederforankring er viktig for å lykkes med Tidlig og tett på.

I opplæringsprogrammet inviteres topplederne til en erfaringssamling for en statusoppdatering i arbeidet, læringspunkter, evaluering og videre oppfølging av arbeidet.

Som en del av vårt helhetlige opplæringsprogram tilbyr vi samlinger til ledere, tillitsvalgte og verneombud som skal samarbeide systematisk med å forebygge, redusere og avklare hyppig, gjentakende sykefravær.

Vårt mål er å sette ledere, tillitsvalgt og verneombud i stand til å samarbeide om forhold ved arbeidsmiljøet som kan forebygge sykefravær.

Videre vil en styrking av partssamarbeidet være en viktig faktor i arbeidet.

Som en del av vårt helhetlige opplæringsprogram tilbyr vi samlinger til ledere som skal følge opp arbeidet i Tidlig og tett på.

Målet er å trygge ledere i arbeidet med å forebygge, redusere og avklare hyppig, gjentakende sykefravær i samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste.

Vi vil legge vekt på leders rolle, ansvar og handlingsrom, samt gi økt kunnskap om bl.a kommunikasjon og de juridiske rammene for oppfølgingen av sykefravær 

Sammen

om et godt arbeidsmiljø!

© IA I SYKEHUSENE

Metodehefte for ledere

Her kan du laste ned digital utgave av Metodeheftet i PDF filformat. Denne er tilpasset for visning på skjerm og lavoppløselig utskrift.

Ved ønske/behov for trykt papirversjon kontakt en av følgende: